sejarah abad pertengahan
Sejarah dunia

Mengenal Tarikh Islam

Mengenal Tarikh Islam Tarikh Islam “Tarikh Islam” adalah suatu disiplin ilmu sejarah dalam kurikulum pendidikan Islam Islam. Secara bahasa, kata “Tarikh” berarti “menentukan waktu” sehingga istilah “Tarikh Islam” dapat dipahami sebagai penulisan peristiwa-peristiwa masyarakat Islam yang disusun secara kronologis (berurutan secara waktu). Ilmu ini merupakan salah satu disiplin ilmu dalam

sains dan kitab suci
Sejarah dunia

Legenda, Sains, dan Kitab Suci

Legenda, Sains, dan Kitab Suci Komodo Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan yang hidup di sebuah pulau. Setelah tahun demi tahun berlalu dan musim pun berganti, Putri Naga, perempuan ini, menikah dengan Moja, seorang lelaki yang berasal dari seberang pulau. Tak lama kemudian, Putri Naga hamil dan melahirkan anak