pasukan bergajah
Kisah Nabi dan Rosul

Pasukan Bergajah

Pasukan Bergajah Sebagai pedagang, Abdullah turut serta dalam kafilah perdagangan Suku Quraisy menuju Palestina dan Suriah pada tahun ini. Walaupun cukup berat baginya meninggalkan Makkah, karena istrinya sedang mengandung, akan tetapi tidak ada jalan lain bagi penduduk Makkah untuk bertahan hidup kecuali dengan pergi berdagang. Pasukan Bergajah Menuju Makkah Sementara