sejarah abad pertengahan
Sejarah dunia

Mengenal Tarikh Islam

Mengenal Tarikh Islam Tarikh Islam “Tarikh Islam” adalah suatu disiplin ilmu sejarah dalam kurikulum pendidikan Islam Islam. Secara bahasa, kata “Tarikh” berarti “menentukan waktu” sehingga istilah “Tarikh Islam” dapat dipahami sebagai penulisan peristiwa-peristiwa masyarakat Islam yang disusun secara kronologis (berurutan secara waktu). Ilmu ini merupakan salah satu disiplin ilmu dalam