Peribahasa Indonesia
Filsafat dan Agama

Peribahasa Indonesia

Peribahasa Indonesia Facebook WhatsApp Pengertian Peribahasa Peribahasa adalah pedoman hidup, nasihat, atau perumpamaan yang disampaikan oleh leluhur manusia pada masa lalu melalui ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang singkat namun sarat hikmah. Sumber Peribahasa Peribahasa bersumber dari pengalaman. Manusia belajar dari kesalahan, kepedihan, atau penderitaan lalu menyimpulkan hukum atau hikmah. Kesimpulan tersebut