Buah Kejujuran
Cerita Inspiratif

Buah Kejujuran

Buah Kejujuran Said Si Penjual Kayu Bakar Di Negeri Iraq, hiduplah seorang lelaki bernama Said. Rumahnya kecil, terbuat dari tumpukan batu yang direkat dengan lumpur coklat sungai Eufrat.  Pekerjaan Said sehari-hari adalah menjual kayu bakar. Setiap hari ia menerobos hutan dan menebang batang-batang pohon dengan sebuah kapak setengah tumpul yang