pasukan bergajah
Kisah Nabi dan Rosul

Pasukan Bergajah

Pasukan Bergajah Sebagai pedagang, Abdullah turut serta dalam kafilah perdagangan Suku Quraisy menuju Palestina dan Suriah pada tahun ini. Walaupun cukup berat baginya meninggalkan Makkah, karena istrinya sedang mengandung, akan tetapi tidak ada jalan lain bagi penduduk Makkah untuk bertahan hidup kecuali dengan pergi berdagang. Pasukan Bergajah Menuju Makkah Sementara

Kisah Nabi dan Rosul

Pernikahan Ayah dan Anak di Bani Zuhroh

Ayah dan Ibu Nabi Muhammad Saw   Dari sepuluh anak laki-laki Syaibah, anak bungsunya, Abdullah, mungkin yang paling terkenal. Kisahnya yang hampir disembelih demi suatu nadzar pasti telah beredar dari kabilah ke kabilah dan dari kafilah demi kafilah hingga semua orang Arab mendengarnya. Ketika sudah mulai dewasa, seperti semua orang