Grup Diskusi Peradaban Islam

Membasuh jiwa | Merajut Narasi | Menjalin Ukhuwwah 

Akhlaq-Personal

Akhlaq-Tasawuf-Filsafat

Sosial-Pendidikan

Fiqih dan Sains Islam

Sejarah-Identitas

Sejarah Islam dan Dakwah

Masa Depan Islam

Persoalan Aktual Umat

Manifesto Grup
Diskusi Peradaban Islam

Membasuh Jiwa: Perubahan Dimulai dari Diri Kita

  1. “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad dan Bukhari)
  2. “Betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwa. Dan menyebut Nama Rabbnya kemudian shalat. Tetapi kalian malah mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini semua tercantum dalam shuhuf para Nabi terdahulu, yakni dalam shuhuf Ibrahim dan Musa” (QS.Al-A’la: 14-19)
  3. “Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi)

Merajut Narasi: Kita Adalah Umat Islam

  1. “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110)
  2. “Ajaklah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan dengan nasihat yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik” (QS. An-Nahl: 125)
  3. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan melakukannya dalam perkara dosa dan permusuhan (QS. Al-Ma’idah: 2)

Menjalin Ukhuwwah: Umat Islam Wajib Bersatu, Jangan Bertengkar

  1. Orang mukmin itu semuanya bersaudara, oleh karena itu, damaikanlah mereka yang bertengkar di antara orang mukmin (QS. Al-Hujurat: 10)
  2. ”Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya dari shalat dan puasa? Yaitu engkau damaikan orang-orang yang bertengkar, dan barangsiapa yang ingin panjang usia dan banyak rezeki, sambungkanlah tali silaturahmi.”(HR. Bukhari)
  3. “Perumpamaan orang-orang muslim dalam hal kecintaan (persaudaraan), dalam hal kelembutan, dan kasih sayang sesama mereka, adalah bagaikan sebuah tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh lain akan merasa demam dan tidak dapat tidur” (HR. Bukhari)
  4. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. (Karena itu) Tidak boleh saling menganiaya atau saling membiarkan. Siapa orang muslim yang berusaha menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Siapa orang muslim yang membebaskan saudaranya dari penderitaan, maka Allah akan menyelamatkannya dari salah satu penderitaan pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib/cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacat/aibnya pada hari kiamat (Bukhari dan Muslim)

Diskusi yang Sehat

Berdiskusi Bukan untuk menang

Jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tujuan berdiskusi adalah agar setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sekaligus bisa mendengarkan pendapat orang lain.

kita semua bisa berbeda pendapat

Kita mungkin berasal dari golongan yang berbeda. Ada yang Sunni ada yang Syi’ah. Ada yang tradisional, salafi, ada pula yang liberal. Kita semua pasti punya perbedaan pendapat.

Hargailah pendapat orang lain

Janganlah kita mencela pendapat orang lain. Pertimbangkanlah kata-kata yang ingin kita ucapkan kepada orang lain. Gunakan kata-kata yang santun dan menyejukkan.

Orang salah pun bisa berbuat benar

Tidak ada orang yang baik yang tidak pernah berbuat salah, juga tidak ada orang yang salah yang tidak pernah berbuat baik. Kebencian sering membuat kita bersikap tidak adil.

Carilah win-win solution

Mensinergikan orang-orang yang berbeda pendapat cukup sulit. Diperlukan  I win you lose atau sebaliknya. Sebisa mungkin, kita semua bertindak untuk mendapatkan win-win solution (jalan tengah).

Setidaknya kita sama-sama muslim

Jika kita sulit menerima perbedaan orang lain, setidaknya, ingatlah sabda Nabi bahwa sesama muslim tidak boleh saling menganiaya atau mencela. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.

Sikap-Sikap Penting

Visi & Misi Grup Diskusi Peradaban Islam

(Visi) Menjadi wadah yang menyejukkan untuk menjalin ukhuwwah Islamiyah (Misi) dengan (1) membentuk akhlaq pribadi, (2) mendiskusikan ilmu dan persoalan umat, (3) menggagas narasi masa depan umat Islam, dan (4) menolong sesama muslim.

Tahap-Tahap JOIN GROUP

Pelaksanaan DISKUSI dengan Zoom

Bentuk Diskusi
Peradaban Islam

Sharing Materi

Moderator membuka diskusi, lalu tutor (anggota/tamu) melakukan sharing materi. Setelah sharing selesai, dibuka sesi tanya jawab.

Bedah Buku / Film

Moderator membuka diskusi, lalu tutor (anggota/tamu) melakukan bedah buku/film. Setelah sharing selesai, dibuka sesi tanya jawab.

Diskusi Topik Viral Umat Islam

Moderator membuka diskusi lalu mengemukakan topik viral umat Islam. Lalu, anggota dapat memberikan pendapatnya.

Cerita dalam Kopi

Ini adalah sesi mempererat ukhuwah. Tidak ada diskusi berat. Hanya, secara bergantian, anggota dapat menceritakan kegiatannya.

Usulkan pertanyaan untuk menjadi bahan diskusi kami

Ikutilah hasil diskusi kami melalui link di bawah ini

"Saya ingin mengabdikan diri dalam meningkatkan kualitas umat Islam dan merajut ukhuwwah sesama muslim"

MisterArie (Moderator)

Chat with MisterArie