2
Kalimat dengan Suku Kata Terbuka

Daftar Isi

bo ne ka

bo  ne  ka      te  di

ko  mo  do     me  na  ri

se  pa  tu      la  ma

se  pe  da      pe  ta  ni

ke  re ta      ku  da

le  ma  ri      ba  ju  ku

pe  ni  ti      da  si  mu

ra  sa      de  li  ma

i bu

i  ni      i  bu      a   ni

i  ni      u  bi      i  bu

i  ni      a  bu      bi  bi

i  ni      bi  bi      na  na

u  bi      i   bu      ma  na

na  ni      bi  bi      bo  bi

ba  ju      ba  nu      ba  u

i  na      na  ma      i  bu


bu di

bu  di      la  ri      pa  gi

da  si      a  di      du  a

a  da      du  ku      sa  tu

ro  da      be  mo      ti  ga

bi  bi      be  li      ma  du

ku   da      i  tu       lari

ka  mu      da  ri      ma  na

ka  ki      ke  na      du  ri

gi gi

gi  gi      bu  di      ti  ga

gu  la      ja  wa      i  bu

i  tu      la  gu      ba  ru

i  ni      tu  gu      ba  tu

i  tu      a  da      ga  da

a  da      gu  ci      ku  no

i  bu      a  di      ga  gu

i   bu      a  di      ga  gu

gu  si     a  ni      lu  ka

da hi

da  hi      do  no      lu  ka

sa  ya      su  ka      ta  hu

i  tu      ha  ti      sa   pi

i  ni      ha  ri      ra  bu

me  ja      da  ri      ka  yu

ba  ju      sa  ya      li  ma

a  yo      ma  ju      sa  ja

ra  ja      i  tu      ka  ya

ka ki

ka  ki      sa  ya      du  a

bu  ku      ki  ki      ba  ru

a  da      to  ko      ro  ti

i  ni      ko  pi      su  su

wa  ti      bu  ka      ba  ju

ku  da      na  na      li  ma

sa  ya      su  ka       du  ku

ka   do      da  ri      i  bu

bo la

bo  la      to  no      ti  ga

li  li      su  ka      ma  lu

si  ti      da  ri      ba  li

i  ni      ta  li      ra  mi

na  na      lu  pa      la  gi

i  ni      la  bu      i  bu

i  tu      ko  ta      so  lo

di  a     bi  su      tu  li

ka ca ma ta

i  tu      ka  ca      ma  ta

ma  ma      su  ka      ja  mu

ma  na      ba  ju      sa  ya

i  ni      ro  ti      ma  ri

na  ma      sa  ya      mi  mi

i  bu      ca  ri      ma  du

ba  bi      i  tu      ma  ti

ka  mu      ba  ru      a  pa

to pi

i  ni      to  pi      a  ni

i  ni      bu  ku      a  pa

i  ni      sa  pu      li  di

i  ni      ba  ju      mi  ni

ma  na      ma  ma      ni  ni

na  ni      da  ri      de  sa

la  ri      sa  na      si  ni

na  si      i  ni      ba  si

sa pu

sa  pu      i  bu      sa  tu

o  pa      da  ri      to  ko

i  tu       a  da      a  pi

i  ni      pe  na      a  pa

i  tu      pi  pa      pa  pa

pi  ta      pe  ni      sa  tu

sa  pi      i  tu      bu  ta

pa  lu      da  ri      be  si

ta ri

i  tu      ta  ri      ba  li

a  ri      ja  go      ba  ca

sa  ya      su  ka      na  si

ma  ri      la  ri      pa  gi

ba  ju      i  ra      ba  ru

to  pi      ru  ri      bi  ru

i  ni      ro  ti      ri  ri

ki  ki      ra  tu      gu  ru

su su

a  ni      su  ka      su  su

su  si      be  li      ro  ti

i  ni      so  to       sa  pi

na  si      i  ni      si  sa

a  pa      ra  sa      gu  la

ro  ti      su  si      sa  tu

si  ku      si  si      lu  ka

sa  ku      ba  ju      sa  ya

ba ta

i  tu      ba  tu      ba  ta

i  tu      pa  ku      be  si

i  tu      ka  ca       ma  ta

i  tu       to  pi      sa  tu

tu  ti      ma  u      i  tu

ta  di      a  da      ta  mu

a  da      ti  ga      ta  li

da  ri      ko  ta      pa  ti

sa wo

sa  ya      su  ka      sa  wo

wa   ti      da  ri      ja  wa

a  ni       ba  wa      bu  ku

bi  bi      be li      sa  wi

i  tu      a  da      ra   wa

si  ti      ca  ri      bu  ku

wi  wi       ba  ru      ba  ca

be  li      gu  la      ja  wa

me ja

me  ja      da  ri      ka  yu

bi  bi      a  di      ka  ya

sa   ya      su  ka      su  su

i  bu      gu  ru      yu   li

i  tu      a  da      ba  yi

ra  tu      i  tu      a  yu

a  yo      la  ri      pa  gi

do  do      be  li      yo  yo

Sumber: Buku Praktis Membaca (Ibu Yulie S.)

Chat with MisterArie